• Tlakové nádoby
 • Kotle a kotelny
 • Plynová zařízení
 • Komíny

Revize a zkoušky tlakových zařízení

 • provozní revize, vnitřní revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky tlakových nádob stabilních dle NV 378/2001 Sb. a ČSN 690012

 • školení obsluh tlakových nádob, metodické vedení osob zodpovědných za provoz tlakových zařízení dle ČSN 690012

 • kategorizace tlakových zařízení dle NV 26/2003 Sb., PED 97/23/EC

 • konzultace při schvalování a dovozu tlakových zařízení, překlady technické dokumentace z angličtiny

 • zpracování pasportů tlakových zařízení

 • tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti tlakových celků do tlaku 100 barů

Revize a zkoušky parních, kapalinových a plynových kotlů
(do výkonu 35 MW, nebo 50 tun páry/hod)

 • všechny druhy revizí a zkoušek výše uvedených kotlů

 • školení obsluh kotlů, tlaková část, tlakové nádoby stabilní, plynová část, nízkotlaké a středotlaké plynové kotle

 • prohlídky nízkotlakých kotelen dle vyhlášky 91/1993 Sb. a NV 101/2005 Sb.

 • zpracování místních provozních řádů kotelen na pevná, kapalná a plynná paliva

 • výpočty emisí a poplatků za znečišťování ovzduší za kotelny dle zákona O ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. a vyhlášky č. 415/2012 Sb. vypracováni souhrnné provozní evidence SPE, zpracování podkladů provozovatele do systému ISPOP, vedení účtu provozovatele v systému ISPOP

 • zastupování provozovatele kotelen nebo technologií v jednáních s Magistrátem hlavního města Prahy a ČIŽP dle zákona č. 201/2012 Sb. ve znění souvisejících předpisů

 • provádění prohlídek, revizí a čištění komínů a odtahů kotlů dle NV 91/2010 Sb.

Revize a zkoušky plynových zařízení

 • průmyslové plynovody nízkotlaké a středotlaké

 • domovní plynovody a přípojky

 • spotřebiče s výkonem pod 50 kW na zemní plyn

 • spotřebiče s výkonem 50 kW a více ( bez omezení tlaku a výkonu )

 • výchozí revize, zkoušky pevnosti, těsnosti a provozní revize veškerých výše uvedených zařízení

 • školení obsluh plynových kotlů, nízkotlakých kotelen a ostatních zařízení na zemní plyn

Revize a prohlídky komínů, autorizované měření emisí

 • provádění prohlídek, revizí a čištění komínů a odtahů kotlů dle NV 91/2010 Sb.

 • autorizované měření emisí spotřebičů nad 300kW do 5MW příkonu dle zákona
  č. 201/2012 Sb. autorizovanou měřící skupinou

Revizní činnost

Revizemi tlakových a plynových zařízení se zabýváme téměř 20 let. Revizní služby poskytujeme velké škále letitých zákazníků mezi které patří zdravotnická zařízení, potravinářské provozy, hotely, strojírenská odvětví, chemický průmysl, bytové fondy, apod.

Certifikace

Kontakt

Jmeno

Ing. Lubomír Rajdl

Telefon

603 464 767

Pevna linka

257 810 216

Adresa

nám. Osvoboditelů 1364/3

Mesto

153 00 Praha 5 - Radotín

DPH

Nejsme plátci DPH