Revize Rajdl

Revizemi tlakových a plynových zařízení se zabýváme 20 let. Revizní služby poskytujeme velké škále letitých zákazníků mezi které patří zdravotnická zařízení, potravinářské provozy, hotely, strojírenská odvětví, chemický průmysl, bytové fondy, apod.

Revize a zkoušky tlakových zařízení

 • provozní revize, vnitřní revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky tlakových nádob stabilních dle NV 378/2001 Sb. a ČSN 690012

 • školení obsluh tlakových nádob, metodické vedení osob zodpovědných za provoz tlakových zařízení dle ČSN 690012

 • kategorizace tlakových zařízení dle NV 219/2016 Sb., PED 97/23/EC

 • konzultace při schvalování a dovozu tlakových zařízení, překlady technické dokumentace z angličtiny

 • zpracování pasportů tlakových zařízení

 • tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti tlakových celků do tlaku 100 barů

Revize a zkoušky parních, kapalinových a plynových kotlů
(do výkonu 35 MW, nebo 50 tun páry/hod)

 • všechny druhy revizí a zkoušek výše uvedených kotlů

 • školení obsluh kotlů, tlaková část, tlakové nádoby stabilní, plynová část, nízkotlaké a středotlaké plynové kotle

 • prohlídky nízkotlakých kotelen dle vyhlášky 91/1993 Sb. a NV 101/2005 Sb.

 • zpracování místních provozních řádů kotelen na pevná, kapalná a plynná paliva

 • výpočty emisí a poplatků za znečišťování ovzduší za kotelny dle zákona O ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. a vyhlášky č. 415/2012 Sb. vypracováni souhrnné provozní evidence SPE, zpracování podkladů provozovatele do systému ISPOP, vedení účtu provozovatele v systému ISPOP

 • zastupování provozovatele kotelen nebo technologií v jednáních s Magistrátem hlavního města Prahy a ČIŽP dle zákona č. 201/2012 Sb. ve znění souvisejících předpisů

 • provádění prohlídek, revizí a čištění komínů a odtahů kotlů dle vyhlášky 34/2016 Sb.

Revize a zkoušky plynových zařízení

 • průmyslové plynovody nízkotlaké a středotlaké
 • domovní plynovody a přípojky
 • spotřebiče s výkonem pod 50 kW na zemní plyn
 • spotřebiče s výkonem 50 kW a více ( bez omezení tlaku a výkonu )
 • výchozí revize, zkoušky pevnosti, těsnosti a provozní revize veškerých výše uvedených zařízení
 • školení obsluh plynových kotlů, nízkotlakých kotelen a ostatních zařízení na zemní plyn

Revize a prohlídky komínů, autorizované měření emisí

 • provádění prohlídek, revizí a čištění komínů a odtahů kotlů dle vyhlášky 34/2016 Sb.

 • autorizované měření emisí spotřebičů nad 300kW do 5MW příkonu dle zákona
  č. 201/2012 Sb. autorizovanou měřící skupinou

Ing. Lubomír Rajdl
603 464 767
rajdl@volny.cz
Oprávnění a certifikace
www.revize-rajdl.cz | © 2018 všechna práva vyhrazena
CZ | EN